Generalforsamlingen, og det nyvalgte styret!

Mandag 9. mars avholdt vi generalforsamling i Høyres Studenter Bergen (HSB) i Speilsalen på Kvarteret.

GF

Innlederen til årets generalforsamling var ingen ringere enn vår kjære byrådsleder Martin Smith-Sivertsen, som brukte god tid på å gå igjennom Bergen Høyres program de neste fire årene. Før han startet på foredraget, fant vi ut at han ikke har forandret seg stort fra tiden da han selv var leder av foreningen, som da het Bergen Konservative Studentforening (BKSF).

MSS

Så gikk det videre til valg av nytt styre. Valgkomiteens grundige arbeid gjorde at innstilingen ble enstemmig vedtatt: 

Formann: Ida Løberg
1. politisk viseformann: Martin Mo
2. organisatorisk viseformann: Caroline Taule

Økonomiansvarlig: Markus Heiberg

Styremedlemmer: Mia Milde, Maria Rodnova, Marius Olaussen, Kristin Davidsen, Cecilie Arnesen, Steinar Aursland

Styret

Bildet viser det nye styret med unntak av økonomiansvarlig Markus Heiberg og styremedlem Cecilie Arnesen som begge to for øyeblikket er utvekslingsstudenter i USA.

Under generalforsamlingen ble det delt ut hele fire æresutmerkelser. Gratulerer til Even Bakke Dimmen, Eirik Stenby Hauge, Kristina Daae Smedsvig og Ragnhild Stolt-Nielsen.

Even og Eirik

Vi er heldige vi som har så mange flinke medlemmer! Et innlegg om begrunnelser for tildeling av foreningens fortjenestemedalje kommer.

Til slutt ønsker vi å takke avtroppende formann (i nesten 3 år!) Even Bakke Dimmen og avtroppende politisk viseformann Katrine Skotnes for den gode innsatsen de har gjort for foreningen. Dere vil bli savnet. 

Høyres-Studenter-Bergen