Gi personstemme til vår egen bystyrekandidat!

Mangeårig medlem av Høyres studenter Bergen og leder for valgkomiteen, Trond Agnar Ulstein, er kandidat til høstens valg. Les Bergen Høyres presentasjon av ham.

11817192_941694882536052_2050893934540788643_n
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Jeg brenner for et vitalt og levende historisk sentrum, med mer mangfold og flere innbyggere. Jeg vil arbeide for at vi skal ruste Bergen for fremtiden med en smartere og grønnere politikk!

Hvorfor stiller du til valg for Høyre? 

Jeg vil at grunnsynet til Høyre skal gjennomsyre mest mulig av samfunnsstyringen. Høyre har de nye ideene for Bergen og vår liste er stappfull av politiske talenter som står klare til å gjennomføre disse ideene. Jeg har en mangfoldig bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, samt fra mange frivillige verv som jeg drar veksler på i politikken. Med bakgrunn som lagspiller i idretten, er jeg også en lagspiller i politikken. Nå ønsker jeg å ta med meg engasjementet mitt videre inn i bystyret for å bidra med glød og entusiasme for byen vår!

Hvilken sak brenner du mest for og hvorfor?

Jeg brenner for et vitalt og levende historisk sentrum, med mer mangfold og flere innbyggere. Jeg vil arbeide for at vi skal ruste Bergen for fremtiden med en smartere og grønnere politikk!

Hvis du kommer inn i bystyret, hva er ditt mål for perioden? 

Jeg vil at kommunen skal føre en ansvarlig økonomisk politikk med oppmerksomhet på effektiv drift og gode tjenester. Jeg vil at vi skal tilrettelegge for at gå- og syklebyen blir en realitet for flere innbyggere i Bergen – i tillegg til at flere tar i bruk kollektivløsninger. Vi må ruste opp flere byrom og ha flere gode kulturareanaer. Sist, men ikke minst må vi fortsette å styrke den gode bergensskolen gjennom å løfte de svakeste, og gi nye utfordringer til de flinkeste.

Hvorfor trenger Bergen et sterkt Høyre i fire nye år? 

Gjennom de siste 12 årene har Høyre vist at vi kan styre byen. Høyre har i byråd tatt Bergen fra underskudd til overskudd. I år er overskuddet estimert til 250 millioner. Samtidig tilsier den økonomiske situasjonen at vi trenger en nøktern økonomisk politikk i kommende periode. En politikk som vil effektivisere driften. Da er ikke løsningen å sette inn en venstreside som vil bruke enda mer penger.

Høyre har de nye fremtidsrettede ideene for Bergen – ideer som vil ta ut mer av det potensialet som ligger i denne vakre byen!

Tre korte:

Alder: 34
Bydel: Bergenhus
Utdanning: Befalsskolen, utdannet lærer, har økonomikurs fra BI og har påbegynt jusstudium v/ UiB

Hvordan gi personstemme?

Hvis du skal stemme Høyre:

Sett et kryss i ruten ved navnet til Trond Agnar Ulstein.

6
Kilde: valg.no

Dersom navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet eller gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift på samme måte som til de andre kandidatene.

Hvis du skal stemme på et annet parti:

7
Kilde: valg.no

Skriv «Trond Agnar Ulstein» i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at når du gir en personstemme til kandidater fra andre partier/grupper, vil en en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen. Les mer om valgoppgjør og listestemmer.


Informasjonen om hvordan å stemme er hentet fra valg.no