Gi personstemme til vår egen bystyrekandidat!

Vår organisatoriske viseformann, Caroline Sandven Taule, er kandidat til høstens valg. Les Bergen Høyres presentasjon av henne.

11738039_938989362806604_1556991634909382365_n
Foto: Hans Christian Thorbjørnsen

– For å sikre Norge vekst og fremtidig velferd må vi ha de beste skolene og de smarteste hodene. En god skole er vår beste investering for fremtiden. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn og er vårt viktigste redskap for å gi barn og unge like muligheter.

Hvorfor stiller du til valg for Høyre?

Jeg har alltid vært interessert i politikk, og det politiske engasjementet ble ytterligere forsterket da jeg ble engasjert i Unge Høyre våren 2011. Jeg har lært mye fra min tid som student ved Norges handelshøyskole, som sammen med min bakgrunn fra Unge Høyre som kan være positivt for arbeidet i Bergen kommune.

Hvilken sak brenner du mest for og hvorfor?

Skolepolitikk. For å sikre Norge økt produktivitet som er viktig for å sikre vekst og fremtidig velferd må vi ha de beste skolene og de smarteste hodene. En god skole er vår beste investering for fremtiden. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn og er vårt viktigste redskap for å gi barn og unge like muligheter.

Hvis du kommer inn i bystyret – hva er ditt mål for perioden?

Mitt mål for perioden er å arbeide for at Bergen skal ha den beste skolen som sikrer barn og unge like muligheter. I tillegg vil jeg arbeide for å fremme innovasjon og entreprenørskap, og legge til rette for gode vilkår for gündere og entreprenører. Det er dagens barn og unge som skal bygge morgendagens Norge. Derfor er det vår oppgave som politikere å gi våre barn og unge de verktøyene de trenger for å lykkes.

Tre korte:

Alder: 28
Bydel: Ytrebygda
Utdanning: Siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Hovedprofil i finansiell økonomi, støtteprofil i innovasjon og entreprenørskap fra University of California, Berkeley.

Hvordan gi personstemme?

Hvis du skal stemme Høyre:

Sett et kryss i ruten ved navnet til Caroline Sandven Taule.

6
Kilde: valg.no

Dersom navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet eller gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift på samme måte som til de andre kandidatene.

Hvis du skal stemme på et annet parti:

7
Kilde: valg.no

Skriv «Caroline Sandven Taule» i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at når du gir en personstemme til kandidater fra andre partier/grupper, vil en en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen. Les mer om valgoppgjør og listestemmer.


Informasjonen om hvordan å stemme er hentet fra valg.no