Students at Risk

Mandag 13. mars inviterte Høyres Studenterforening i Bergen Bheki Nkosi og Joana Ruvimbo Mamombe til Kvarteret for å fortelle sine historier gjennom prosjektet Students at Risk.

Som deltakere i Students at Risk-programmet snakket Bheki og Joana om deres politiske engasjement i hjemlandet, om forholdene i deres respektive hjemland og delte deres perspektiver om mulig demokratisering på sikt.

I en tid hvor internasjonalt samarbeid og allmenne menneskerettigheter er under press fra flere kanter, er vi i Høyres studenter overbevist om at vi må ta til motmæle. Svaret på vår tids utfordringer er ikke mindre internasjonalt samarbeid, snarere tvert i mot, svaret er mer internasjonalt samarbeid.

studentsatrisk

Gjennom dialog, forståelse og fokus på menneskers ukrenkelige egenverdi og allmenne rettigheter har vår generasjon mulighet til å adressere vår tids store utfordringer.

Deltakerne i Students at Risk-programmet har følt på kroppen hvordan det er å leve i samfunn som ikke nødvendigvis heiner om disse liberale verdier. I vår lille del av verden er det lett og ta disse tingene for gitt, vi tror det er nødvendig å utvide perspektivene for å forstå viktigheten av et internasjonalt overblikk.

Det var svært hyggelig at så mange av dere tok turen. På oss virket det også som om forsamlingen delte vår oppfatning av talerne som interessante og velartikulerte.

En spesiell takk våre glimrende talere, Bheki og Joana.