Styret

Styret i Høyres Studenterforening i Bergen 2017

Formann: Aurora Hårtveit

Politisk Viseformann: Tobias Jensen Otterstad

Organisatorisk Viseformann: Steinar Aursland

Økonomiansvarlig: Espen Vaage

Styremedlemmer:
Carl Christian Grue Solberg (internasjonalt ansvarlig)
Carl Jannik Egenberg Lindbæk (valgkampansvarlig)
Amalie Skjerven (sosialansvarlig)
Silje Juul (informasjonsansvarlig)


Kontaktperson i styret:
Aurora Hårtveit
mail: hsf.bergen@gmail.com

Reklamer