Om HSB

Høyres Studenterforening i Bergen (HSB) er den eldste studentpolitiske foreningen i Bergen og samler studenter som deler Høyres samfunnssyn ved de høyere utdanningsinstitusjoner i Bergen. Foreningen er godt representert på UiB, NHH, BI og HVL og har dermed en bred representasjon i studentmassen. HSB er også landets største lokalforening i Høyres Studenter.

HSB er en aktiv forening med mange medlemstilbud. Vi arrangerer konservativ aften én gang i måneden, hvor du både kan få faglig og sosialt påfyll i studenthverdagen. Noen ganger har vi besøk av foredragsholdere som snakker om aktuelle temaer, andre ganger møtes vi for pub til pub-runder, debatter, vors, kampanjer, hytteturer med mer. I tillegg samarbeider vi tett med Bergen Høyre og Unge Høyre i Bergen og Hordaland. Et aktivt medlemskap i HSB vil gi deg nye venner, utfordringer og økt kunnskap, samt får du som medlem mulighet til å påvirke Høyres politikk på lokalt og nasjonalt plan.

HSB gir ut sitt eget magasin Reform en gang i semesteret. Du kan lese alle utgivelsene på Reform-siden.

Vi deltar også aktivt i studentpolitikken ved Universitetet i Bergen med Blå Liste i Studentparlamentet (SP) og Velferdstinget Vest. For perioden 2021-2022 har vi tre representanter i SP.

Leder i HSB: Johannes Banggren

For å få invitasjoner til alle arrangementer lik vår facebook-side: