Politikk

Heftet for tidligere resolusjoner:

Høyres Studenterforening i Bergens partiprogram 2021-2022

Høyres Studenterforening i Bergens partiprogram er en samling av alle vedtatte resolusjoner. Savner du en resolusjon i partiprogrammet? Kontakt oss på hsf.bergen@gmail.com


Politiske programmer:

Barne- og familieprogram (2022)


Resolusjoner:

Et demokratisk gode i Bergen (2022)

En meritt- og motivasjonsbasert opptaksordning (2022)

Vi trenger flere studentboliger i Bergen (2022)

Kommunen må ta ansvar for studentene sine (2022)

Karakterer fra 5. trinn (2022)

«Tough Love» er også love (2022)