Politikk

Partiprogram:

Høyres Studenterforening i Bergens partiprogram 2021-2022

Høyres Studenterforening i Bergens partiprogram er en samling av alle vedtatte resolusjoner. Savner du en resolusjon i partiprogrammet? Kontakt oss på hsf.bergen@gmail.com

Politiske programmer:

Barne- og familieprogram (2022)