Styret

Styret i Høyres Studenterforening i Bergen 2018

Formann: Carl Christian Grue Solberg

Politisk viseformann: Carl Jannik Egenberg Lindbæk

Organisatorisk viseformann: Håkon Bergseth

Økonomiansvarlig: Espen Vaage

Styremedlemmer:
Ane Stanger Tronrud
Camilla Barth
Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen
Sivert Strande Ruud
Thomas Myksvoll


Kontaktperson i styret:
Carl Christian Grue Solberg
mail: hsf.bergen@gmail.com