Styret

Styret i Høyres Studenterforening i Bergen 2021

Leder: Johannes Banggren

Politisk nestleder: Håvard Rørtveit

Organisatorisk nestleder: Ingvild Sæterøy Rødahl

Økonomiansvarlig: Halvard Haugse

Styremedlemmer:
Siver Myksvoll Rannestad, Iren Hodneland, Benedikte Serine Svendsen, Hans Jordhøy og Ida Lutro


Kontakt styret:
mail: hsf.bergen@gmail.com