På tide å få fart på samarbeidet mellom arbeidslivet og akademia

Studenter skriker etter flere og bedre praksisplasser men utdanningsinstitusjonene vil ikke gå ned fra sin høye hest og samarbeide med næringslivet.  Universiteter og høyskoler over hele landet har en unik mulighet til å etablere gode relasjoner med bedrifter og organisasjoner som vil ta inn relevant kompetanse for å forberede studenter på arbeidslivet som venter de etter endt…

Vardene lyser, på tide å lytte til faglige råd?

Etter invasjonen av Ukraina bør det ikke lenger være noen tvil om behovet for å styrke Forsvaret. For to uker siden invaderte Russland nabolandet Ukraina. Når krig igjen herjer i Europa bør det ikke være noen tvil om at vi må styrke forsvaret. Forsvaret er for lite til å forsvare Norge. I 2019 leverte daværende forsvarssjef…

GF 2022

Årets generalforsamling er gjennomført, ny politikk er vedtatt og et nytt styret er valgt. «Vi takker for tilliten. Vi ser frem til å jobbe for å øke medlemsmassen og påvirkningskraften til HSB», sier gjenvalgt leder Johannes Banggren. 12. februar 2022 avholdt Høyres Studenterforening i Bergen generalforsamling på Det Akademiske Kvarter i Bergen. 33 var påmeldte…