Vardene lyser, på tide å lytte til faglige råd?

Etter invasjonen av Ukraina bør det ikke lenger være noen tvil om behovet for å styrke Forsvaret. For to uker siden invaderte Russland nabolandet Ukraina. Når krig igjen herjer i Europa bør det ikke være noen tvil om at vi må styrke forsvaret.

Forsvaret er for lite til å forsvare Norge. I 2019 leverte daværende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen et fagmilitært råd: På grunn av det eskalerende trusselnivået var og er det viktigere enn på lenge å ha et solid forsvar. Nettopp derfor var det fagmilitære rådet å styrke forsvaret. For å forsvare hele landet, ha nødvendig volum og utholdenhet, møte NATOs kapabilitetsmål, og bidra internasjonalt uten å kutte nødvendig nasjonal beredskap, trengte Forsvaret et løft. Forsvarssjefen kalte det alternativ A.

Men Haakon Bruun-Hanssen ble bare delvis hørt. Det er enkelt å sammenligne forsvarssjefens råd med langtidsplanen. Langtidsplanen for Forsvaret fra 2020 inneholder betydelige svakheter.

Særlig alvorlig er punktene om manglende evne til å forsvare hele landet og utholdenhet. I 2019 uttalte Rune Jacobsen, daværende sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, at Forsvaret ikke kunne holde ut til alliert hjelp kommer. Siden invasjonen av Ukraina har norske politikere ivret etter å understreke NATOs betydning: NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Problemet er at medlemskapet ikke hjelper hvis vi ikke holder ut til alliert hjelp kommer.

Dessuten svikter vi våre alliansepartnere, og Norge bærer ikke sin del av byrden i NATO. Norge er et av NATO-alliansens rikeste land. Vi tar allikevel ikke vår del av den dugnaden alliansen er. Den kostnaden forsvinner ikke, men blir overført til alliansepartnere. Amerikanske skattebetalere får ikke offentlige helsetjenester for det de betaler i skatt. Samtidig betaler de for en forpliktelse til å forsvare Norge.

Neste år kommer det viktige innspill til utviklingen av Forsvaret – Forsvarskommisjonen, den første av sitt slag på over 30 år. Samt et nytt fagmilitært råd fra forsvarssjefen til langtidsplanen 2025–28. Kanskje vil disse anbefale at Forsvaret styrkes på en litt annen måte enn akkurat det forslaget Haakon Bruun-Hanssen la frem i 2019. En ting er allikevel utvilsomt. Forsvaret var for lite sammenlignet med trusselnivået i 2019. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er betydelig verre. Ambisjonene bør nå være høyere.

Faglige råd har over lengre tid fortalt oss at Forsvaret er for lite til å forsvare Norge, og at det må styrkes for å ivareta sikkerheten vår. Hvis ikke det finnes politisk vilje til å gjøre det nå, vil det aldri finnes. Det vil koste oss dyrt.

Debattinnlegg av: Sjur Oskar Korsæth (Styremedlem, Høyres Studenterforening i Bergen) og Erlend Eikeland Uthaug (Leder, Høyres Studenter)

Link til selve leserinnlegget i Trønderdebatt: https://www.tronderdebatt.no/vardene-lyser-pa-tide-a-lytte-til-faglige-rad/o/5-122-42706