Nytt styre i HSB

I helgen avholdt Høyres Studenterforening i Bergen årets generalforsamling. Foreningen valgte et nytt styre bestående av Carl Christian Grue Solberg (formann), Carl Jannik Egenberg Lindbæk (politisk viseformann), Håkon Bergseth (organisatorisk viseformann), Espen Vaage (økonomiansvarlig), Ane Stanger Tronrud, Camilla Barth, Njål Benkestoch Kjølholdt Gustavsen, Sivert Strande Ruud og Thomas Myksvoll. Stor takk til Aurora Hårtveit, Tobias…

Students at Risk

Mandag 13. mars inviterte Høyres Studenterforening i Bergen Bheki Nkosi og Joana Ruvimbo Mamombe til Kvarteret for å fortelle sine historier gjennom prosjektet Students at Risk. Som deltakere i Students at Risk-programmet snakket Bheki og Joana om deres politiske engasjement i hjemlandet, om forholdene i deres respektive hjemland og delte deres perspektiver om mulig demokratisering på sikt. I…

Nytt styre i HSB

Den 16. februar ble det avholdt generalforsamling i Høyres Studenterforening i Bergen. På generalforsamlingen ble det valgt nytt styre til foreningen. Det nye styret består av: Formann: Aurora Hårtveit Politisk Viseformann: Tobias Jensen Otterstad Organisatorisk Viseformann: Steinar Aursland Økonomiansvarlig: Espen Vaage Styremedlemmer: Carl Christian Grue Solberg (internasjonalt ansvarlig) Carl Jannik Egenberg Lindbæk (valgkampansvarlig) Amalie Skjerven…

Rektordebatt

Den 18. mars arrangerte vi konservativ aften: Rektordebatt. Rektorene fra henholdsvis BI, NHH, UiB og HiB kom for å diskutere blant annet at skillet mellom høyskole og universitet blir stadig mindre. Kunnskapsministeren har bedt utdanningsinstitusjonene utrede sammenslåing, og det ble diskutert hvorvidt en fusjon i Bergen er hensiktsmessig. Samtidig utdannes det stadig flere økonomer, og samtlige i debattpanelet…

Generalforsamlingen, og det nyvalgte styret!

Mandag 9. mars avholdt vi generalforsamling i Høyres Studenter Bergen (HSB) i Speilsalen på Kvarteret. Innlederen til årets generalforsamling var ingen ringere enn vår kjære byrådsleder Martin Smith-Sivertsen, som brukte god tid på å gå igjennom Bergen Høyres program de neste fire årene. Før han startet på foredraget, fant vi ut at han ikke har…

Vi presenterer vårens program + generalforsamling 9. mars

Fram mot sommeren skal det avholdes flere interessante politiske og sosiale arrangementer i regi av Høyres Studenter Bergen. Du kan hele tiden holde deg oppdatert på kommende arrangementer under siden «Events». Under følger en oversikt over våre viktigste tilstelninger: 16. februar: HSB-Quiz 24. februar: HSB sin tradisjonelle 7-pubstur 9. mars: Generalforsamling HSB, innledning om Bergen…

Julebord på Høyres Hus

Onsdag tidligere i uka samlet vi styret, Reform-redaksjonen og et par utvalgte medlemmer til en fin liten sammenkomst. Pinnekjøtt sto på menyen og Høyres Hus var pyntet til fest (med innslag av diverse, sporadisk julepynt). Kvelden viste seg å bli svært vellykket og vi fortsatte med det HSB’s stolte julebordstradisjon.