Bergen fortjener en bedre byutvikling

Bergen er internasjonalt anerkjent for å omfavne moderne løsninger. Byen med et europeisk blikkfang. Vi vil være byen som tiltrekker oss kloke hoder og dyktige hender, samt være en by som er tilrettelagt for barnefamiliene. Da trenger vi å videreutvikle byen og skape gode bomiljøer tilpasset hver enkelt. Det beklagelige er at vi stadig mister initiativ og verdiskapning til andre steder i landet. Vi fortsetter å gå glipp av de gode ideene, senest denne uken kunne vi se utbyggere gå i gang med et kjempe-prosjekt med 4000 boliger på Sotra. Hvorfor kan ikke Bergen ha den samme iveren? Hvorfor forhindrer det AP-dominerte byrådet lignende prosjekter i Bergen? Bergenspolitikerene må ta ansvar: vi må gjøre Bergen mer attraktivt.

Bergen preges blant annet av et for tungt regelverk i byrådets kommuneplan arealdel (KPA) som tærer på viljen til å få til noe i byen. KPA er et regelverk sier noe om hvilke arealer som kan brukes til forskjellige formål, som for eksempel boligområder eller næringsareal. Ved samtaler med Bergens næringsliv og utbyggere om dette rammeverket byrådet har satt, har det dukket opp flere merknader på at man ikke legger opp til nyetableringer. Næringslivet og utbyggerne sliter i samhandling med byrådet på flere områder. Et av problemene er at det er få til ingen etablerte kommunikasjonskanaler mellom kommunen og næringslivet. Detaljer og krav overskygger helhetsbildet og det gjør det vanskelig å finne de gode løsningene. Oppsummert kjennetegner dette et lite effektivt regelverk satt til liv av det nåværende byråd. Dette er ikke kommunens plan og bygningsetat sin feil, de jobber ut ifra det tunge regelverket byrådet har gitt dem, det er politikerne som må ta ansvar.

Vi trenger et byråd som samarbeider og lytter til næringslivet og utbyggerne. KPA må justeres og endres slik at eiendommer klargjøres og bygg kommer raskere opp, slik at vi legger til rette for befolkningsvekst. Vi må også lytte til næringslivet og utbyggernes innspill fordi de sitter på verdifull kunnskap og erfaring. Høyres mål er at Bergen skal slutt å miste innbyggere til nabokommunene og drive god byutvikling.

Debattinnlegg av: Fredrik Brogstad (Styremedlem, Høyres Studenterforening i Bergen).

Publisert i Bergensavisen 16.07.2022, link: https://www.ba.no/bergen-fortjener-en-bedre-byutvikling/o/5-8-1956678?fbclid=IwAR0Ct6d5g0UzGa4rM_g6bJZNXTpKLc0xuQt8h31U6bqYhShuVmo7bsuvNP8

Reklame