Ikke tid for fagforeningskritikk

Det virker som DN synes at personell i Forsvaret burde holde sine bekymringer for seg selv.

(Foto: Privat)

Onsdag publiserte DN en noe absurd leder om Forsvarets utfordringer. Norges offisers- og spesialistforbunds leder Torbjørn Bongo var ute i mediene og poengtert det mange analyser av Forsvaret har advart om i flere år: personellmangel.

Istedenfor å ta Forsvarets utfordringer på alvor valgte DN å gjøre Torbjørn Bongo og NOF til problemet. Forsvaret trenger ikke intetsigende fagforeningskritikk på lederplass.

Nettopp fordi den sikkerhetspolitiske situasjonen er ustabil haster det å gjøre noe med personellsituasjonen. Selvfølgelig skal man ta debatten om norsk sikkerhet når trusselbildet blir mer alvorlig. Det er i beste fall naivt å knytte denne typen advarsler til enkle politiske ønsker om et større budsjett. I verste fall kan det være farlig, fordi det flytter fokuset vårt vekk fra faktiske problemer i beredskapen.

Dette er problemer politikere kan og burde løse, men etter å ha lest denne lederen virker det som DN synes at personell burde holde sine bekymringer for seg selv. Det hører ingensteds hjemme, aller minst i en samfunnskritisk organisasjon som Forsvaret.(Vilkår)


Debattinnlegg av: Sjur Oskar Korsæth (Styremedlem, Høyres Studenterforening i Bergen) og Ivar Aulie (Arbeidsutvalgsmedlem, Høyres Studenter)

Lenke til sak: https://www.dn.no/innlegg/ikke-tid-for-fagforeningskritikk/2-1-1346575

Reklame