Kjør bybanen døgnet rundt i fadderuken!

Alternativet er flere nachspiel, dyre taxiturer og gåturer alene i ukjente strøk.

«Hvorfor må vi være så rigide?» spør Håvard Rørtveit om kollektivtilbudet i fadderuken. FOTO: PRIVAT

Sentralt i denne startfasen på studentlivet står kanskje det viktigste inkluderingsverktøyet vi har, nemlig fadderuken i Bergen – en folkefest uten like der man skal møte nye venner og få mange relasjoner man vil ta med seg gjennom og etter endt studietid.

Fadderuken får mye negativ oppmerksomhet i mediene, derfor ønsker jeg å trekke frem det positive. Jeg har selv som student en gang stått alene i en ny by, og fadderuken hjalp meg finne venner for livet og min plass i denne vakre byen.

Jeg skal erkjenne at i tillegg til å være en introduksjon til studieprogram og studiested så er fadderuken også en fest. Mange studenter bor også utenfor bykjernen på steder som studentbyen på Fantoft og andre steder langs bybaneaksen, helt i tråd med boligpolitikken som har vært ønsket fra kommunen sin side.

Vi må gjøre alt vi kan for at disse studentene får en varm velkomst til Bergen og opplever en trygg fadderuke. Dessverre for flere av de nye studentene som skal feire fadderuken, er ikke kollektivtilbudet i Bergen godt nok på nattetid. 

Studentboligene på Brann Stadion ligger omtrent tre kvarters gange unna sentrum. Å gå til Fantoft studentby tar over en time. Jeg mener det er synd at Bybanen som går rett fra sentrum til Fantoft, slutter å gå kl. 01.00. Vi bør gjøre alt vi kan for at studentene kommer seg trygt hjem, uansett når på døgnet.

Alternativet til et godt kollektivtilbud er flere nachspiel, taxiturer som ruinerer den allerede skrale studentøkonomien, eller gåturer alene i ukjente strøk. Dette er ikke trygge rammer for en god velkomstfest.

Tidligere har Skyss tilbudt ekstra nattbusser i fadderuken, og dette håper jeg de vil fortsette med. Men jeg håper også at kollektivtilbudet i årets fadderuke blir enda mer ambisiøst. 

Bybanen er det mest effektive og tryggeste transportmiddelet for studenter på vei hjem fra byen. Derfor mener jeg den burde kjøres hele natten. Den trenger ikke nødvendigvis å kjøre helt til Flesland, men burde i det minste kunne gå til Fantoft.

Kjære Bergen kommune, Skyss og Vestland fylkeskommune, gi våre nye medinnbyggere en trygg start på studietiden, og styrk kollektivtilbudet i fadderuken!


Debattinnlegg av: Håvard Rørtveit (Politisk nestleder, Høyres Studenterforening i Bergen)

Lenke til saken: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/JxkgEP/kjoer-bybanen-doegnet-rundt-i-fadderuken

Reklame